Kvaliteta plina

Prosječne mjesečne ponderirane ogrijevne vrijednosti plina Hg-2024

Tablice za hidrauličke cjeline Bjelovar, Narta i Veliki Grđevac.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.

Izvješće ODS-a za 2024.g. - sastav plina

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO

Prosječne mjesečne ponderirane ogrjevne vrijednosti plina Hg-2023

Tablice za hidrauličke cjeline Bjelovar, Narta i Veliki Grđevac.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.

Izvješće ODS-a za 2023. godinu - sastav plina

Preuzmite dokument Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina za 2023. godinu.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.

Prosječne mjesečne ponderirane ogrjevne vrijednosti plina Hd-2022

Tablice za hidrauličke cjeline Bjelovar, Narta i Veliki Grđevac.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.

Godišnja izvješća ODS - ponderirane ogrjevne vrijednosti plina

Ovdje preuzmite dokumente prosječnih ponderiranih ogrjevnih vrijednosti plina prema hidrauličkim cjelinama distributivnog područja.

Ogrijevne vrijednosti plina po hidrauličkim cjelinama

Ovdje možete preuzeti podatke o ogrijevnim vrijednostima plina po hidrauličkim cjelinama.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.

Izvješće ODS-a za 2022. godinu - sastav plina

Preuzmite dokument Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina za 2022. godinu.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.

Izvješće ODS-a za 2021. godinu - sastav plina

Preuzmite dokument Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina za 2021. godinu.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.

Izvješće ODS-a za 2020. godinu - sastav plina

Preuzmite dokument Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina za 2020. godinu.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.

Kvaliteta plina

Zakon o energiji (NN br. 120/12, 14/14, 68/18), Zakon o tržištu plina (NN br. 18/18, 23/20) i Opći uvjeti opskrbe plinom - Tablica3. iz Priloga 2. (NN br. 50/18, 88/19, 39/20) propisuju standardnu kvalitetu prirodnog plina. Praćenje kvalitete prirodnog plina i izvještavanje o istoj u zakonskoj je ingerenciji operatora transportnog sustava (OTS ) tvrtke Plinacro d.o.o. i operatora distribucijskog sustava (ODS) koji svakih 15 dana, sukladno članku 57. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19, 36/20), a na osnovu uzoraka prirodnog plina sa primopredajnih mjerno - redukcijskih stanica (PMRS) od strane ovlaštenog laboratorija, dostavlja opskrbljivačima prirodnog plina izvješća o ispitivanju kvalitete plina.

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri standardnom stanju u kojemu je apsolutni tlak plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperatura plina 288,15 K (15°C).

Praćenje kvalitete prirodnog plina u Gradska plinara Bjelovar d.o.o.
Kvaliteta prirodnog plina prati se na osnovi izvješća o ispitivanju kvalitete plina (polumjesečni izvještaji).

Standardna kvaliteta plina

Standardna kvaliteta prirodnog plina
(Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog2; NN 158/13)

A. Kemijski sastav, mol % :
Metan (CH4) minimalno 85 %
Etan (C2H6) maksimalno 7 %
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6 %
Dušik (N2) maksimalno 7 %
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5 %
Kisik (O2) maksimalno 0,001 %
B. Sadržaj sumpora, mg/m3 :
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30 mg/m3
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5 mg/m3
Merkaptani (RSH) maksimalno 6 mg/m3
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
  minimalno 10,28 kWh/m3
  maksimalno 12,75 kWh/m3
D. Donja ogrjevna vrijednostHd, kWh/m3
  minimalno 9,25 kWh/m3
  maksimalno 11,47 kWh/m3
E. Gornji Wobbe - indeks Wg, kWh/m3
  minimalno 12,75 kWh/m3
  maksimalno 15,81 kWh/m3
F. Donji Wobbe - indeks Wd, kWh/m3
  minimalno 11,48 kWh/m3
  maksimalno 14,23 kWh/m3
G. Relativna gustoća d
  minimalno 0,56  
  maksimalno 0,70  
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar
vode   -8 °C
ugljikovodika   -2 °C
I. Plin neodoriziran, (osim plina u distribucijskom sustavu) bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu

Polumjesečna izvješća o kvaliteti plina

Preuzmite dokument "Kromatografska analiza plina".

Godišnja izvješća ODS o kvaliteti plina

Pročitajte ili preuzmite Izvješća o kvaliteti plina klikom na linkove ispod:

Godišnja izvješća o kvaliteti opskrbe plinom

Ovdje možete vidjeti podatke o pouzdanosti isporuke, kvaliteti plina i kvaliteti usluge operatora distribucijskog sustava u skladu sa čl. 43 Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 39/20).

Dodatne informacije

Plinacro Kvaliteta Plina