Prosječne mjesečne ponderirane ogrijevne vrijednosti plina Hg-2024

 

Tablice za hidrauličke cjeline Bjelovar, Narta i Veliki Grđevac.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.