Obveza ispitivanja plinske instalacije

 

Obaveza ispitivanja plinskih instalacija proizlazi iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) članak 9. kojim je između ostalog propisano:

(1) Operator može puniti plinom plinsku instalaciju samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine sukladno tehničkoj dokumentaciji plinske instalacije.

(2) Operator prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje, a najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(3) Potrošač u građevini ili dijelu građevine javne namjene i građevine ili dijela građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina, a operator u tom roku produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(4) Potrošač je po prethodnoj najavi operatora ili ovlaštene pravne ili fizičke osobe dužan omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka u cilju dobivanja ispitnog izvještaja.

 

Važne napomene za korisnike:

Ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na našem distributivnom području obavlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. pozivom na telefonski broj 043/611-321 ili na e-mail info@gpb.hr  ili ispitivač plinske instalacije koji od Gradske plinare Bjelovar d.o.o. ima dobiveno važeće ovlaštenje.

Ispitivanje instalacija prilikom redovne promjene ili umjeravanja plinomjera, jednom u 10 godina, za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili djelu građevine namijenjene za stanovanje plaća se u okviru fiksne mjesečne naknade od 3,00 Kn, te se ovo redovno ispitivanje ne naplaćuje posebno prilikom zamjene plinomjera.

Dokumentacija za dobivanje ovlaštenja za ispitivanje plinskih instalacija: