Radno vrijeme

 

Radnim danom: 7:30 – 15:30
Prijava kvarova radnim danom: 7:30 – 15:30 na tel. 043 / 242 – 360043 / 611 - 330
Hitne intervencije svaki dan: 0:00 – 24:00 na  tel. 0800 1122