Informacije za kupce plina koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge (kućanstva)

 

Ovdje možete dobiti informaciju o Vašoj potrošnji plina (slijedi link):

http://www.hera.hr/hr/iplin/

Opskrbljivač u obvezi javne usluge je Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.

http://www.gpz-opskrba.hr