Gradska plinara Bjelovar najveći je operator distribucijskog sustava na području Bjelovarsko - bilogorske županije

koji upravlja mrežom plinovoda na području grada Bjelovara i devet susjednih općina. Upravljamo mrežom od gotovo 500 km izgrađene
plinske distributivne mreže i pružamo usluge operatora distribucijskog sustava za 15.000 korisnika priključenih na plinski distribucijski sustav.