Donacije i sponzorstva

 

Gradska plinara Bjelovar d.o.o. obavlja javnu uslugu distribucije plina. Budući se radi o reguliranoj djelatnosti Društvo u pravilu ne daje donacije niti sponzorstva osim u iznimnim slučajevima i za strogo namjenske svrhe. Međutim, ipak zbog društveno odgovornog poslovanja Društvo iznimno može odobriti pojedinačno sponzorstvo ili donaciju ali pri čemu ukupan godišnji iznos isplata namijenjenih za ove svrhe ne može biti veći od iznosa predviđenih odobrenim Poslovnim planom poslovanja Društva za tekuću godinu. Sva odobrenja daju se isključivo na temelju Pravilnika o sponzorstvu i donacijama. Kako bi se izbjeglo odgovaranje na veliki broj upita na zahtjeve za sponzorstvom ili donacijom koji nisu odobreni, podnositelj zahtjeva koji ne dobije pozitivan odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva može smatrati da njegov Zahtjev nije odobren i neće ga se o istome posebno obavještavati. Samo pozitivno riješeni Zahtjevi biti će obavješteni o daljnjem postupku rješavanja zahtjeva.