Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti

 

Energetsku suglasnost za priključenje na distribucijski sustav dužan je zatražiti svaki investitor priključka na distribucijski sustav. Energetska suglasnost se izdaje za svako pojedinačno obračunsko mjerno mjesto, a troškove njenog izdavanja snosi investitor priključka.

Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti možete preuzeti na linku ispod teksta.