Sigurnost

 

Osnovna sigurnosna pravila za korištenje plina:
 • Svi plinski uređaji (bojler, peć, grijalica, štednjak…) moraju se redovito servisirati od strane ovlaštenih servisera. Preporuka je da plinski uređaji za grijanje prostora i pripremu tople vode servisiraju najmanje jednom godišnje
 • Ukoliko korisnik ima plinsko trošilo spojeno u dimnjak obavezan je područnom dimnjačaru omogućiti čišćenje i kontrolu dimnjaka u skladu sa odredbama lokalne samouprave (najmanje jednom godišnje)
 • Ukoliko se rade bilo kakvi zahvati na plinskoj instalaciji uključujuću i radove na plinskom trošilu i dimnjaku korisnik mora angažirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, dimnjačar) da izvrše takve radove. Svi radovi moraju se prijaviti Gradskoj plinari Bjelovar d.o.o. nakon čega će djelatnici iste izvršiti kontrolu i ispitivanje plinske instalacije.
 • Ako korisnik ima atmofersko trošilo, te ukoliko se rade bilo kakve promjene koje utječu na dobavu zraka (ugradnja PVC stolarije, ugradnja kuhinjske nape, ugradnja ventilatora…), potrebno je kontaktirati ovlaštene osobe (plinoinstalater, serviser, distributer plina) radi stručnog savjeta, jer dobava zraka bitno utječe na proces izgaranja kod atmosferskih plinskih trošila.

 

Sigurnosni postupci kada se osjeti miris plina:
 • Odmah ugasiti plamen
 • Odmah otvoriti prozore i vrata, te provjetriti prostoriju
 • Odmah isključiti dovod plina (zatvoriti glavnu plinsku slavinu u plinskom ormariću ili kod plinomjera)
 • Ne uključivati električne uređaje
 • Ne uključivati električnu sklopku
 • Ne izvlačiti električni utikač
 • Ne koristiti telefon u prostoriji
 • Obavijestiti dežurnu službu Gradske plinare Bjelovar d.o.o. uporabom telefona izvan ugroženog područja na tel. 043 / 242 360 ili 0800 1122.