Prosječne mjesečne ponderirane donje ogrjevne vrijednosti plina Hd-2022

 

Tablice za hidrauličke cjeline Bjelovar, Narta i Veliki Grđevac.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.