Prosječne mjesečne ponderirane ogrjevne vrijednosti plina Hg-2023

 

Tablice za hidrauličke cjeline Bjelovar, Narta i Veliki Grđevac.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.