Priključenja

 

Svaki investitor koji ima izgrađenu ili gradi legalnu građevinu ima pravo priključenja na plinsku distributivnu mrežu ako su za to stvoreni tehnički uvjeti u distribucijskom sustavu. Gdje nisu ostvareni tehnički uvjeti izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu financira investitor priključenja (Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava, NN br. 50/18, 88/19, 36/20).

Prilikom podnošenja zahtjeva za priključenje građevine na plinsku distributivnu mrežu potrebno je dostaviti:

  • zemljišno-knjižni izvadak (gruntovni izvadak), ne starije od šest mjeseci
  • kopiju katastarskog plana
  • dokaz o legalnosti građevine (građevinska dozvola objekta koji se priključuje ili drugi odgovarajući akt na temelju kojeg je građevina izgrađena ili se gradi)

(sve mogu biti preslike dokumenata)

 

Hodogram priključenja na plinski distribucijski sustav

Ovdje možete vidjeti što sve morate poduzeti da bi Vašu građevinu priključili na plinski distribucijski sustav.