Prigovori potrošača

 

Gradska plinara Bjelovar d.o.o., kao operator plinskog distribucijskog sustava, zaprima samo prigovore vezane za izgradnju plinovoda, kućnih priključaka, radova na unutrašnjoj plinskoj instalaciji, montaži ili zamjeni plinomjera te postupaka pri očitanju plinomjera.
Prigovore po Vašim računima za prirodni plin molimo dostavite Vašem opskrbljivaču!

Prigovore možete dostaviti:

  • Pisanim putem na urudžbeni zapisnik u sjedištu društva u Bjelovaru, Blajburških žrtava 18
  • Putem pošte na adresu:

Gradska plinara Bjelovar d.o.o
Blajburških žrtava 18
43000 Bjelovar

  • Putem obrasca na dnu stranice (u tom slučaju u polje za poruku potrebno je unijeti podatke o adresi i šifri obračunskog mjernog mjesta)
  • Na broj telefaxa 043/241-292
  • Elektroničkom poštom na adresu: reklamacije@gpb.hr

Na vaše pisane prigovore odgovoriti ćemo pisanim putem u roku 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Obrazac


Centar za mirno rješavanje sporova "Medijator"

Prijedlog za pokretanje postupka medijacije