Interni tehnički propisi

 

   Tehnička pravila HSUP

 HSUP P 600, 2. izdanje  Tehnička pravila za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija (popis iznimki-ograničenja u primjeni donijet će se naknadno)
 HSUP P 601.111/2  Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija
 HSUP P 601.113   Tehnička pravila za odorizaciju plina
 HSUP P 590  Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5 bar
 HSUP P 591  Tehnička pravila za regulaciju tlaka plina do 5 bar
 HSUP P 650  Tehnička pravila za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih postrojenja za proizvodnju energije

 
   Tehničke upute GPB

 - Kriteriji za procjenu propusnih mjesta na plinovodima i kućnim priključcima radnog tlaka do 4,0 bara
 - Odorizacija plina
 - Plinske instalacije

 
   Tehnička pravila

 TP-G-465/I  Nadzor nad plinskom mrežom s pogonskim tlakom do 4 bara
 TP-G-465/I  Radovi na plinskoj mreži s radnim tlakom do 4 bara
 TP-G-465/I  Plinski detektori i plinski mjerni instrumenti za nadzor nad plinskom mrežom
 TP-G-465/I  Kriteriji za procjenu propusnih mjesta na podzemnim cjevovodima u mjesnoj distribuciji plina