Distributivno područje

 

Distribucijski sustav plinovoda kojima upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. Bjelovar nalazi se na području Bjelovarsko - bilogorske županije i obuhvaća područje Grada Bjelovara i 9 općina: Rovišće, Nova Rača, Severin, Berek, Ivanska, Štefanje, Kapela, Veliki Grđevac i Velika Pisanica.

Prostorno teritorij koji pokriva ovo područje čini više od 60% teritorija županije Bjelovarsko - bilogorske, broj potrošača priključenih na distribucijski sustav na kraju 2019. iznosio je 14.254 korisnika, te 1500 stanova spojenih na plinske kotlovnice. Ukupna dužina mreže kojom upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. na kraju 2019. iznosila 500 km.

Plinificiranost na području Grada Bjelovara veća je od 98% što omogućuje gotovo svim pravnim i fizičkim osobama na području grada priključenje na plinski distributivni sustav, a na području općina u gotovo svim naseljima.

Popis gradova i općina u kojima Gradska plinara Bjelovar d.o.o. obavlja distribuciju prirodnog plina objavljen je i na stranicama Hrvatske energetske regulatorne agencije (http://www.hera.hr/hr/iplin/).