Zajedničke plinske kotlovnice

 

Sukladno članku 68. stavak 14.-20. Mrežnih pravila distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20) za obračunsko mjerno mjesto na kojem se plinom opskrbljuje zajednička kotlovnica iz koje se toplinska energija isporučuje kupcu iz kategorije kućanstvo koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge i kupcu koji nije kućanstvo, a da pri tome Predstavnik suvlasnika nije sklopio ugovor o potrošnji toplinske energije s pravnom ili fizičkom osobom koja obavlja djelatnost kupca u skladu sa zakonom kojim se uređuje toplinska energija, operator distribucijskog sustava dužan je ukupnu izmjerenu energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije raspodijeliti na energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije isporučenu kupcima iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge i na energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije isporučenu kupcima koji nisu kućanstvo, te podatke o raspodijeli dostaviti opskrbljivaču plinom uz podatke o očitanju obračunskog mjernog mjesta.
Raspodjela se obavlja na temelju i sukladno Sporazumu o raspodjeli isporučene energije plina.