Godišnja izvješća ODS - ponderirane donje ogrjevne vrijednosti Hd

 

Ovdje preuzmite dokumente prosječnih ponderiranih donjih ogrjevnih vrijednosti plina Hd prema hidrauličkim cjelinama distributivnog područja.