Izvješće ODS-a za 2023. godinu - sastav plina

 

Preuzmite dokument Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina za 2023. godinu.

Podaci preuzeti sa web stranice PLINACRO.