Interni akti ODS-a

 

Ovdje možete preuzeti:

Pravilnik o uvjetima za izvođenje priključaka na plinski distributivni sustav kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava.

Pravilnik o uvjetima za izvođenje plinskih instalacija na području distributivnog sustava kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava.

Pravilnik o uvjetima za izdavanje ovlašenja za ispitivača plinske instalacije na području distributivnog sustava kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava.