Obavijesti

Rekonstrukcija plinske distributivne mreže

Obavještavamo Vas da će zbog rekonstrukcije plinske distributivne mreže i potrebe prespajanja plinskih kućnih priključaka biti povremenih prekida opskrbe plinom u periodu od 15.11.2019. do 19.12.2019. u ulicama:

Baranjska, Naselje Petra Krešimira IV i ulici Vijenac.

Molimo sve potrošače za razumijevanje i da u tom periodu koriste alternativne (zamjenske) energente.

Rekonstrukcija plinske distributivne mreže

Obavještavamo Vas da će zbog rekonstrukcije plinske distributivne mreže i potrebe prespajanja plinskih kućnih priključaka biti povremenih prekida opskrbe plinom u periodu od 6.5.2019. do 15.11.2019. u ulicama:

Graničarska, Kokinačkih žrtava, Ilirska, Međimurska, J. Pupačića, 1. svibnja, M. Dizdara, J. Kaštelana, M. Laginje, Š. Đalskog, N. Šopa, V. Desnice, J. Kljakovića, D. Domjanića, I. Meštrovića, LJ. Babića, J. Tomića, C. Medovića, M. Držića, F. Prešerna, M. Marulića, P. Miškine - prilaz, R. Boškovića, O. Kučare, F. Kuhača, F. Vrančića, B. Bušića, Baranjska, V. Paljetka, Naselje Petra Krešimira IV, Prilaz A. Hebranga, V. Frajtića, Vijenac, G. Karlovčana.

Molimo sve potrošače za razumijevanje i da u tom periodu koriste alternativne (zamjenske) energente.

Podsjetnik pred početak sezone grijanja

Interni akti ODS-a

Ovdje možete preuzeti:

Pravilnik o uvjetima za izvođenje priključaka na plinski distributivni sustav kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava

Pravilnik o uvjetima za izvođenje plinskih instalacija na području distributivnog sustava kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava

Korisni linkovi

HERA - Hrvatska energetska regulatorna agencija
MINGO - Ministarstvo gospodarstva
PLINACRO - Plinacro d.o.o. operator plinskoga transportnog sustava
HSUP - Hrvatska stručna udruga za plin