Obavijesti

Rekonstrukcija plinske distributivne mreže

Obavještavamo Vas da će zbog rekonstrukcije plinske distributivne mreže i potrebe prespajanja plinskih kućnih priključaka biti povremenih prekida opskrbe plinom u periodu:

- od 31.5.2021. do 30.6.2021. u ulici Male Sredice

- od 10.6.2021. do 30.6.2021. u Ulici sv. Antuna i Šetalištu dr. Ivše Lebovića

- od 28.6.2021. do 23.7.2021. u Ulici dr. Ante Starčevića

Molimo sve potrošače za razumijevanje i da u tom periodu koriste alternativne (zamjenske) energente.

Obavijest opskrbljivača kupcima u obvezi javne usluge

Podsjetnik pred početak sezone grijanja

Interni akti ODS-a

Ovdje možete preuzeti:

Pravilnik o uvjetima za izvođenje priključaka na plinski distributivni sustav kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava.

Pravilnik o uvjetima za izvođenje plinskih instalacija na području distributivnog sustava kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava.

Pravilnik o uvjetima za izdavanje ovlašenja za ispitivača plinske instalacije na području distributivnog sustava kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava.

Donacije i sponzorstva

Gradska plinara Bjelovar d.o.o. obavlja javnu uslugu distribucije plina. Budući se radi o reguliranoj djelatnosti Društvo u pravilu ne daje donacije niti sponzorstva osim u iznimnim slučajevima i za strogo namjenske svrhe. Međutim, ipak zbog društveno odgovornog poslovanja Društvo iznimno može odobriti pojedinačno sponzorstvo ili donaciju ali pri čemu ukupan godišnji iznos isplata namijenjenih za ove svrhe ne može biti veći od iznosa predviđenih odobrenim Poslovnim planom poslovanja Društva za tekuću godinu. Sva odobrenja daju se isključivo na temelju Pravilnika o sponzorstvu i donacijama. Kako bi se izbjeglo odgovaranje na veliki broj upita na zahtjeve za sponzorstvom ili donacijom koji nisu odobreni, podnositelj zahtjeva koji ne dobije pozitivan odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva može smatrati da njegov Zahtjev nije odobren i neće ga se o istome posebno obavještavati. Samo pozitivno riješeni Zahtjevi biti će obavješteni o daljnjem postupku rješavanja zahtjeva.

Korisni linkovi

HERA - Hrvatska energetska regulatorna agencija
MINGO - Ministarstvo gospodarstva
PLINACRO - Plinacro d.o.o. operator plinskoga transportnog sustava
HSUP - Hrvatska stručna udruga za plin