Obavijesti

Planirani radovi na rekonstrukciji plinske mreže u 2024. godini

Obavještavamo cijenjene građane da Gradska plinara Bjelovar d.o.o. planira rekonstruiranje plinske distributivne mreže u razdoblju od:

10.6.2024. - 21.6.2024. u ulici Eugena Kumičića od kbr. 81 - 110
1.7.2024. - 12.7.2024. u ulici Nikole Tavelića
15.7.2024. - 9.8.2024. u ulici Eugena Kumičića od Ul. Florijana Andrašeca do Ul. Zvijerci
12.8.2024. - 21.8.2024. u ulici Leopolda Mandića
Tijekom izvođenja radova bit će povremenih prekida isporuke plina. O točnim terminima naknadno ćemo vas obavijestiti.

Molimo za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja ovih radova.

Sigurna i učinkovita uporaba prirodnog plina

Obavijest krajnjim kupcima plina - izmjena načina obračuna i naplate isporučenog plina

Obavijest krajnjim kupcima plina - izmjena načina obračuna i naplate isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti

Obavijest opskrbljivača kupcima u obvezi javne usluge

Interni akti ODS-a

Ovdje možete preuzeti:

Pravilnik o uvjetima za izvođenje priključaka na plinski distributivni sustav kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava.

Pravilnik o uvjetima za izvođenje plinskih instalacija na području distributivnog sustava kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava.

Pravilnik o uvjetima za izdavanje ovlašenja za ispitivača plinske instalacije na području distributivnog sustava kojim upravlja Gradska plinara Bjelovar d.o.o. - operator distribucijskog sustava.

Donacije i sponzorstva

Gradska plinara Bjelovar d.o.o. obavlja javnu uslugu distribucije plina. Budući se radi o reguliranoj djelatnosti Društvo u pravilu ne daje donacije niti sponzorstva osim u iznimnim slučajevima i za strogo namjenske svrhe. Međutim, ipak zbog društveno odgovornog poslovanja Društvo iznimno može odobriti pojedinačno sponzorstvo ili donaciju ali pri čemu ukupan godišnji iznos isplata namijenjenih za ove svrhe ne može biti veći od iznosa predviđenih odobrenim Poslovnim planom poslovanja Društva za tekuću godinu. Sva odobrenja daju se isključivo na temelju Pravilnika o sponzorstvu i donacijama. Kako bi se izbjeglo odgovaranje na veliki broj upita na zahtjeve za sponzorstvom ili donacijom koji nisu odobreni, podnositelj zahtjeva koji ne dobije pozitivan odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva može smatrati da njegov Zahtjev nije odobren i neće ga se o istome posebno obavještavati. Samo pozitivno riješeni Zahtjevi biti će obavješteni o daljnjem postupku rješavanja zahtjeva.

Korisni linkovi

HERA - Hrvatska energetska regulatorna agencija
MINGO - Ministarstvo gospodarstva
PLINACRO - Plinacro d.o.o. operator plinskoga transportnog sustava
HSUP - Hrvatska stručna udruga za plin