Ogrijevne vrijednosti plina po hidrauličkim cjelinama