Standardna kvaliteta plina

 

Standardna kvaliteta prirodnog plina
(Opći uvjeti opskrbe plinom - Prilog2; NN 158/13)

A. Kemijski sastav, mol % :
Metan (CH4) minimalno 85 %
Etan (C2H6) maksimalno 7 %
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6 %
Dušik (N2) maksimalno 7 %
Ugljični dioksid (CO2) maksimalno 2,5 %
Kisik (O2) maksimalno 0,001 %
B. Sadržaj sumpora, mg/m3 :
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30 mg/m3
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5 mg/m3
Merkaptani (RSH) maksimalno 6 mg/m3
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg, kWh/m3
  minimalno 10,28 kWh/m3
  maksimalno 12,75 kWh/m3
D. Donja ogrjevna vrijednostHd, kWh/m3
  minimalno 9,25 kWh/m3
  maksimalno 11,47 kWh/m3
E. Gornji Wobbe - indeks Wg, kWh/m3
  minimalno 12,75 kWh/m3
  maksimalno 15,81 kWh/m3
F. Donji Wobbe - indeks Wd, kWh/m3
  minimalno 11,48 kWh/m3
  maksimalno 14,23 kWh/m3
G. Relativna gustoća d
  minimalno 0,56  
  maksimalno 0,70  
H. Točka rosišta, °C pri tlaku od 70 bar
vode   -8 °C
ugljikovodika   -2 °C
I. Plin neodoriziran, (osim plina u distribucijskom sustavu) bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu