Obavijest krajnjim kupcima plina - izmjena načina obračuna i naplate isporučenog plina