Ovlašteni dimnjačari

 

Za popis ovlaštenih dimnjačara obratite se nadležnoj jedinici lokalne samouprave.

Grad Bjelovar 043 / 622 000     
Općina Berek 043 / 548 017
Općina Ivanska 043 / 887 141
Općina Kapela 043 / 884 178
Općina Nova Rača 043 / 886 036
Općina Rovišće 043 / 878 079
Općina Severin 043 / 889 010
Općina Štefanje 043 / 778 029
Općina Veliki Grđevac 043 / 461 666
Općina Velika Pisanica 043 / 883 920