Gradska plinara Bjelovar d.o.o.

Kontakt

Kontakt EM-distribucijaSjedište:  Blajburških žrtava 18, 43000 Bjelovar

IBAN: HR0224020061100525326
Telefon:  043/611-323
Faks:  043/241-292
E-mail:  info@gpb.hr
MB:  2376474
OIB:  72439215688

Služba za korisnike:  043/611-323
Služba tehničke kontrole:  043/611-330
Prijava kvara:  043/242-360
HITNE INTERVENCIJE: 0800 1122

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 043/611-325, informatika@gpb.hr