Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru

EU projekti

 

U sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru (Sanacija šteta nastalih potresima 28. i 29. prosinca 2020.) referentna oznaka: FSEU.2022.ENERGETIKA.MINGOR, Gradska plinara Bjelovar d.o.o. podnijela je 2 prijave, te temeljem istih potpisala 2 ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Ugovorima je obuhvaćena izrada geodetskog projekta – geodetske podloge za građevine i zahvate u prostoru te izrada projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije plinovoda Narta-Štefanje i plinovoda Narta-Ivanska.

 

PLINOVOD NARTA-ŠTEFANJE

naziv projekta (operacije): Rekonstrukcija plinovoda Narta-Štefanje

korisnik: Gradska plinara Bjelovar d.o.o.

naziv Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru“ – referentna oznaka FSEU.2022.ENERGETIKA.MINGOR

izvor sufinanciranja: Fond solidarnosti Europske unije

kratki opis projekta (operacije): Izrada geodetskog projekta – geodetske podloge za građevine i zahvate u prostoru te izrada projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije plinovoda Narta-Štefanje

ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 151.500,00 HRK (20.107,51 EUR) – 100% sredstava financirano iz Fonda solidarnosti Europske unije

razdoblje provedbe projekta: od 28. prosinca 2020. – 30. lipnja 2023.

kontakt osobe za više informacija: Zlatan Hnatek zhnatek@gpb.hr

 

PLINOVOD NARTA-IVANSKA

naziv projekta (operacije): Rekonstrukcija plinovoda Narta-Ivanska

korisnik: Gradska plinara Bjelovar d.o.o.

naziv Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru“ – referentna oznaka FSEU.2022.ENERGETIKA.MINGOR

izvor sufinanciranja: Fond solidarnosti Europske unije

kratki opis projekta (operacije): Izrada geodetskog projekta – geodetske podloge za građevine i zahvate u prostoru te izrada projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije plinovoda Narta-Ivanska

ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 227.500,00 HRK (30.194,44 EUR) – 100% sredstava financirano iz Fonda solidarnosti Europske unije

razdoblje provedbe projekta: od 28. prosinca 2020. do 30. lipnja 2023.

kontakt osobe za više informacija: Zlatan Hnatek zhnatek@gpb.hr