Izvješće ODS-a za 2020.

 

Preuzmite dokument Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina za 2020. godinu.

Podatci preuzeti sa web stranice PLINACRO.